18° plaats jonge duif op de 4 nationale vluchten

1° asduif op de lofrace Derby Brod , Croatië

Pedigree 15-6099267

PIPA-Ranking: Beste jonge duif op de Belgische nationale vluchten - 3 prijzen, plaats 167

Vader van dubbel 17 en vader van asduif Derby Bord Croatië (15-6099267)

Is tevens grootvader van de King's Cup in Bangkok Thailand. Zie foto hierboven

4° provinciaal Antwerpen en 41° Nationaal