22. dec, 2019

Automatisering op het hok

Kippen beschermen tegen de vos, door een luikje dat bij duisternis of met een timer 's avonds dichtgaat en 's ochtends terug open... het leek met interessant en aanpasbaar voor mijn duivenhok.

Ik heb wel het geluk dat ik altijd wel kan rekenen op een helpende hand om duiven eens te lossen, op te leren of in te korven, of te verzorgen, maar 'regelmaat op het hok' is toch belangrijk.  Ik heb dit lang onderschat, maar ik ben stilaan meer en meer overtuigd dat ook duiven (en melker 🙂) belang hebben bij een vast dagelijks schema... het maakt de planning makkelijker en uiteindelijk kan er toch altijd iets gebeuren, of zijn de weersomstandigheden van die aard  dat  vroeger of later lossen toch nodig blijkt. 

Binnenkort zullen de gespeende jongen het geluid van het luikje al kunnen gewoon worden en van zodra ze omhoog kunnen vliegen, kunnen ze tijdens de dag al buiten, onder de veiligheid van een rennetje... 

Als je gaat werken en je moet duiven melken, lossen, trainen, inkorven... niet altijd makkelijk.  Hopelijk kennen de jongen het systeem snel.